Organizatorzy

Katedra Chemii Nieorganicznej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademia Górniczo-Hutniczej im St. Staszica, Kraków

Polskie Towarzystwo Kalorymetrii
i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego

Stowarzyszenie Naukowe im. St. Staszica

Szkoły Analizy Termicznej to odbywające się cyklicznie spotkania poświęcone podnoszeniu kwalifikacji pracowników naukowych i doktorantów z uczelni i instytutów badawczych oraz laboratoriów przemysłowych w zakresie metod badań wykorzystywanych w analizie termicznej, interpretacji wyników oraz najnowszej aparatury.

Pierwsza Szkoła Analizy Termicznej, SAT'96 miała miejsce w Zakopanem w 1996 roku z inicjatywy Katedry Chemii Nieorganicznej WIMiC AGH oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej. Od tego czasu Zakopane stało sie tradycyjnym miejscem organizacji Szkół Analizy Termicznej. Kolejne spotkania odbyły się w roku 1998, 2002, 2004 i 2008. W pięciu dotychczas zorganizowanych Szkołach wzięło udział 40 wykładowców i ponad 500 słuchaczy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej, VI Szkole Analizy Termicznej SAT'2010!